امروز: دوشنبه 27 خرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پرسشنامه کنترل فکر

پرسشنامه کنترل فکردسته: پرسشنامه
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

پرسشنامه کنترل فکر

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پرسشنامه کنترل فکر

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردولز و دیویس(1994) 1، پرسشنامه TCQ را برای اندازهگیری تمایل افراد به استفاده از راهبردهای خاص فراشناختی و کنترل افکار مزاحم و ناراحت کننده به کار بردند. این پرسشنامه شامل 5 عامل است که حیطههای پایای راهبردهای کنترلی را اندازه میگیرد.

این عوامل شامل موارد زیر هستند:

-حواسپرتی (مثلاً: من کاری را انجام میدهم که از آن لذت ببرم.

-کنترل اجتماعی (مثلاً: من از دوستانم میپرسم، آیا آنها افکاری مشابه افکار من دارند). -نگرانی (مثلاً: من روی افکار منفی مختلفی تمرکز میکنم).

-تنبیه (مثلاً: من خودم را به خاطر فکر کردن در مورد افکارم تنبیه میکنم).

-ارزیابی مجدد (مثلاً: من سعی میکنم که تعبیر مجددی از افکارم بکنم) (ولز، .(1385

برای آماده کردن این پرسشنامه، ابتدا مصاحبهی نیمه ساختار و باز پاسخ با 10 بیمار که دارای اختلال اضطراب یا خودبیمارانگاری بودند و همچنین 10 فرد غیربیمار انجام شد. در این مصاحبه از افراد خواسته شد تا راهبردهای مورد استفادهی خود را برای مقابله با افکار مزاحم توضیح دهند. یافتههای مربوط به تحلیل عاملی نسخهی اولیه پرسشنامه در مورد دانشجویان، 6 عامل را شناسایی کرد. این عاملها راهبردهای رفتاری پرت کردن حواس، راهبردهای شناختی پرت کردن حواس، کنترل اجتماعی، نگرانی، تنبیه و

ارزیابی دوباره را شامل میشدند، اما در نسخهی نهایی پرسشنامه، راهبردهای رفتاری و شناختی پرت کردن حواس با یکدیگر ترکیب شدند و یک عامل را تشکیل دادند. این مقیاس از طریق یک سری مطالعات تحلیل عامل که پیدرپی انجام شد، تصحیح گردید و به نظر میرسد که دارای اعتبار و پایایی خوبی است. مقدار آلفا بر روی نمونه 229 نفری برای عامل حواسپرتی 0/72 برای کنترل اجتماعی 0/79 برای نگرانی 0/71 برای تنبیه 0/64 و برای ارزیابی مجدد 0/67 است. در آزمون مجدد به فاصله 6 هفته روزی 33 نفر ضریب همبستگی برای عامل حواسپرتی 0/68 برای کنترل اجتماعی 0/83 برای نگرانی 0/72 برای تنبیه 0/67 و برای ارزیابی مجدد 0/82 است. میانگین عوامل در نمونه غیربالینی برای عامل حواسپرتی 14/6 برای کنترل اجتماعی 14 برای نگرانی 10/4 برای تنبیه 10 و برای ارزیابی مجدد 14/4 است. میانگین این عوامل در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (ماژور) برای عامل حواسپرتی 12/3 برای کنترل اجتماعی 11/6 برای نگرانی 11/6 برای تنبیه 11/1 و برای ارزیابی مجدد 12/3 است (ولز، .(1385

به نظر میرسد که مقیاسهای فرعی TCQ نسبت به بهبود افسردگی و PTSD حساس هستند. این حساسیت نسبت به بهبود حواسپرتی و نگرانی و همچنین تعاملات معنادار بین وضعیت بهبود و مقیاسهای فرعی تنبیه و ارزیابی مجدد نیز دیده میشود (رینولذز 1و ولز، 1999 به نقل از ولز، ترجمه بهرامی و رضوان، .(1385

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : پرسشنامه کنترل فکر , پرسشنامه , کنترل فکر

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر